Tin Tức Mới Nhất

Nhiều chính sách mới đối với giáo dục mầm non

20/12/2017 Admin 0 Nhận xét
Nhiều chính sách mới đối với giáo dục mầm non

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, bao gồm chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục.

Theo đó, đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định; trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 120.000 đồng/tháng để duy trì bữa ăn trưa tại trường và được hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

Trẻ em mẫu giáo dân tộc rất ít người được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015.

Đối với giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, Ủy ban nhân dân các địa phương bảo đảm quy hoạch diện tích đất và áp dụng các phương thức giao đất, cho thuê đất, thuê cơ sở vật chất để phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non. Nhà các nguồn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non công lập theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Ưu tiên xây dựng mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng nông thôn, các xã khó khăn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và các xã, phường có mức sống thấp của thành phố, thị xã.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011, thay thế Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. Những chính sách hiện hành về giáo dục mầm non khác trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

(Theo TTXVN)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo